Hiệu quả hoạt động kinh doanh
15/11/2021

Nhà máy của TMV được đánh giá là một trong những nhà máy Toyota có chất lượng xuất xưởng xe tốt nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhờ việc áp dụng những tinh hoa của Hệ thống sản xuất Toyota (TPS), tinh thần Kaizen (Liên tục cải tiến) vào hoạt động sản xuất và đặc biệt là kỹ năng tay nghề cao của công nhân viên.

Bài viết liên quan